Nezgoda

Nezgode se ne događaju samo drugima

Članovi sportskih organizacija

Osiguratelj je u obvezi ako nesretni slučaj nastane:

  • pri sportskoj djelatnosti osiguranik, a u onoj grani sporta koja je na polici izričito navedena, kao i u svim drugim sportovima, koji prema rasporedu sportova spadaju u isti ili niži razred opasnosti od sporta koji je naveden na polici
  • za vrijeme dok se osiguranik nalazi na izravnom (neprekidnom) putu iizvan sjedišta sportske organizacije čiji je član i to od kuće do određenog vježbališta ili mjesta određenog za natjecanje te na povratku kući
  • pri obavljanju određenih poslova po nalogu uprave sportskog društva i to: sudjelovanje na sportskim sastancima, konferencijama, nabavi sportskih rekvizita i sl., kao i za vrijeme dok se nalazi na putu u svezi s obavljanjem ovih poslova.

Samo ako je izričito ugovoreno i ako je plaćena odgovarajuća premija, osiguratelj je obvezan isplatiti osiguranu svotu ili njen dio u punom iznosu kad nesretni slučaj nastane pri sudjelovanju u automobilskim, motociklističkim, rally i carting utrkama, kao i treningu za njih, te pri športskim skokovima padobranom, pri vožnji i upravljanju zrakoplovom i letjelicama svih vrsta, osim u svojstvu putnika u javnom prijevozu. Ako nije ništa ugovoreno i nije plaćena odgovarajuća premija, obveza osiguratelja ne postoji.