Nezgoda

Nezgode se ne događaju samo drugima

Djeca, učenici i studenti

Prema posebnim uvjetima moguće je ugovoriti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - nezgode za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih, srednjih i drugih škola i studente viših, visokih škola i fakulteta.

Osigurateljno pokriće moguće je pružiti za rizike:

 • smrti uslijed nesretnog slučaja
 • nadoknade troškova pogreba
 • trajnog gubitka opće radne sposobnosti ()trajnog invaliditeta)
 • prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada)
 • narušenja zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć (troškovi liječenja)
 • naknade troškova spašavanja
 • dnevne naknade za boravak u bolnici tijekom liječenja od posljedica nesretnog slučaja (bolnička naknada)
 • gubitka trajnog zuba
 • nošenja gipsa
 • ugriza psa
 • estetske operacije uslijed nezgode.

U pravilu se mogu osigurati osobe do navršene 28. godine života. Djeca predškolske dobi, učenici i studenti osiguravaju se bez obzira na njihovo zdravstveno stanje i opću radnu sposobnost. Duševno bolesne osobe i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti u svakom su slučaju isključene iz osiguranja.