Nezgoda

Nezgode se ne događaju samo drugima

Pri i izvan redovnog zanimanja

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), može ugovoriti svaka fizička osoba (individualno osiguranje) ili pravna osoba (grupno-kombinirano osiguranje djelatnika bez obzira na njihov broj).

Osigurateljno pokriće pruža se u slučaju:

 • smrti uslijed nesretnog slučaja
 • smrti uslijed bolesti
 • smrti uslijed prometne nesreće
 • trajnog gubitka opće radne sposobnosti (invalidnosti) uslijed nesretnog slučaja
 • narušenja zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć uslijed nesretnog slučaja (troškovi liječenja)
 • privremene nesposobnosti za rad
 • dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Kod grupno-kombiniranog osiguranja djelatnika, osobe koje se osiguravaju uključene su u obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću radnu sposobnost, plaćanje povišene premije, osim duševno bolesnih osoba i osoba lišenih poslovne sposobnosti, koje su isključene iz osiguranja.

Ovim osiguranjem neće biti obuhvaćeni djelatnici koji su:

 • pismeno izjavili da ne žele biti osigurani
 • kod ugovaratelja u građanskom pravnom odnosu
 • stariji od sedamdeset godina
 • bili na bolovanju na dan sklapanja ugovora o kombiniranom grupnom osiguranju djelatnika, ali samo do dana povratka na rad.

Premija osiguranja ovisi o razredu opasnosti koji se određuje prema djelatnosti ugovaratelja osiguranja, a na zahtjev ugovaratelja, razredi opasnosti mogu se odrediti prema zanimanjima djelatnika, ali uz odgovarajući popis.