Nezgoda

Nezgode se ne događaju samo drugima

Za vrijeme upravljanja motornim vozilima

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilom) može se ugovoriti za sljedeće rizike:

  • slučaj smrti zbog nezgode
  • trajni invaliditet
  • troškove liječenja.

Ako nesretni slučaj nastane tijekom upravljanja i vožnje vozila, osiguratelj je obvezan:

  • ako je osiguranje ugovoreno za vozača, i to pri upravljanju vozilom, pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice, pri manipulacijama vozilom koje su u neposrednoj vezi s prometom
  • ako je osiguranje ugovoreno za suputnika, i to pri vožnji, pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice, pri manipulacijama vozilom koje su u neposrednoj vezi s prometom te pri radu na priključnom stroju kojem vozilo daje pogonsku snagu.

Obračun premije obavlja se prema broju registriranih mjesta motornog vozila za koje se sklapa osiguranje.